Svátky v Německu


Svátky v Německu podle měsíců v roce 2020

Přehled německých státních svátků v jednotlivých měsících roku 2020.

Leden

1.1.2020 - Nový rok - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

6.1.2020 - Tři králové - Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko

Duben

9.4.2020 - Zelený čtvrtek - Všechny spolkové země

10.4.2020 - Velký pátek - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

13.4.2020 - Velikonoční pondělí - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

Květen

1.5.2020- Svátek práce - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

21.5.2020 - Nanebevzetí Ježíše Krista - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

Červen

1.6.2020 - Svatodušní pondělí - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

11.6.2020 - Boží tělo - Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí - Den pracovního klidu

Srpen

15.8.2020 - Nanebevzetí Panny Marie - Sársko, Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem - Den pracovního klidu

Říjen

3.10.2020 - Den německé jednoty - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

31.10.2020 - Den reformace - Braniborsko, Meklembursko - Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko - Den pracovního klidu

Listopad

1.11.2020 - Svátek Všech svatých - Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Porýní-Falcko - Den pracovního klidu

18.11.2020 - Den pokání a modliteb - Sasko - Den pracovního klidu

Prosinec

24.12.2020 - Štědrý den - Všechny spolkové země

25.12.2020 - 1. svátek vánoční - Všechny spolkové země - Den pracovního klidu

26.12.2020 - 2. svátek vánoční - Všechny spolkové země - Den pracovního kliduZásady ochrany osobních údajů